Banner

Yrityksille

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Kilta tarjoaa jäsenistölleen vuoden aikana lukuisia tapahtumia liittyen paitsi opinnoista rentoutumiseen, myös valmistumisen jälkeen tarvittavan tietotaidon ja pätevyyden kartuttamiseen - parhaimmissa projekteissa tietysti molemmat puolet ovat yhtä aikaa edustettuina! Excursiot ja yritysyhteistyö kiinnostavat niin vasta tekniikan opintonsa aloittaneita kuin työelämään siirtyviä ja opintonsa päättäviä jäseniämme. Tärkeä kontaktifoorumi opiskelijoiden ja alan yritysten välillä on myös vuosittain yhdessä Tietokillan (TiK) kanssa järjestettävä UraTikAS-rekrytointitapahtuma. Esimerkkejä värikkäästä kiltatoiminnastamme löytyy verkkosivuiltamme.

Pidettyjä tapoja saada yritykselle näkyvyyttä ovat olleet yrityslogo opiskelijoiden ylpeydellä kantamissa violeteissa haalareissa, kiltahuoneen kaltaisten tilojen tarvehankintojen tukeminen ja tapahtumiin, kuten sitseille tai vuosijuhliin, osallistuminen.

Rekrytointilista

Yrityssuhdemestarimme ylläpitämällä rekrytointilistalla tavoitat kätevästi killan motivoituneet työ- tai diplomityöpaikkaa etsivät opiskelijat.

Yhteydenotto

Yhteistyöasioista ja niihin liittyvistä kysymyksistä vastaa yrityssuhdemestarimme yrityssuhdemestari

Sponsorina Tuxera