Banner

Vuonna 2013 alkanut AIT-ohjelma yhdistää automaation ja informaatiotekniikan, jolloin systeemejä käsitellään kokonaisuutena tiedon liikkumisesta aina sen käyttöön asti.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat lukevat perusopintoja, jotka sisältävät myös syventävät kurssit kumpaankin myöhempään pääaineeseen - automaatio- ja systeemitekniikkaan ja informaatioteknologiaan.

Automaatio- ja systeemitekniikka keskittyy systeemien mallintamiseen ja ohjaamiseen, sekä esimerkiksi automaattisesti toimivien koneiden ohjelmointiin. Informaatioteknologia puolestaan tarkastelee tarkemmin tiedon liikkumista koneen osajärjestelmien, koneiden ja ihmisten välillä.

Sponsorina Tuxera