Banner

Toimintamalli killan tapahtumiin


Johdanto

TKY:ssä on viime aikoina herätty pohtimaan huumeiden yleistymistä myös Otaniemessä. Uusien opiskelijoiden asenteet ovat vuosi vuodelta liberalisoituneet, ja myös konkreettisia esimerkkejä on ollut.

Vaikka killan tapahtumissa ei tiettävästi ole koskaan esiintynyt huumeita, on hyvä kuitenkin olla jonkinlainen toimintamalli tulevaisuuden varalle. Tämä on sekä tapahtuman järjestäjän että kaikkien kiltalaisten edun mukaista.

Killan toimijat haluavat silti edelleen järjestää kiltalaisilleen kivoja tapahtumia ja mielekästä toimintaa. Tämä toimintaohje on tehty tämän tavoitteen turvaamiseksi, eikä tarkoitus ole tuomita kenenkään mielipiteitä tai arvoja.

Poliisi ajaa sinisellä autolla. Myös JMT:llä

On selvää, että yhteistyö poliisin kanssa helpottaa kaikkien Otaniemen yhdistysten toimintaa. Mitä enemmän viranomaisilla on aihetta epäillä huumeita Otaniemessä, sen enemmän he käyvät täällä ratsaamassa meidän tapahtumiamme. Sen sijaan kiltojen ja yhdistysten oma-aloitteinen työ huumeita vastaan parantaa kuvaamme poliisin silmissä ja lisää luottamusta.

Mitä killassa tapahtuu?

Killan hallitus on päättänyt selkeän ja yksikäsitteisen toimintamallin siltä varalta, että killan tapahtumassa esiintyy huumeita.

Jos killan tapahtumassa esiintyy huumeita, järjestäjä voi keskeyttää tapahtuman ja ilmoittaa asiasta poliisille mahdollisimman pian. Rikkomukseen syyllistynyt henkilö myös poistetaan tapahtumasta. Koska kyseessä on törkeä toiminta killan periaatteita vastaan, voidaan myös killasta erottamista harkita. Tämä kuitenkin käsitellään tapauskohtaisesti.

Huumausaineilla tarkoitetaan huumausainelaissa kiellettyjä päihteitä.

Eikös kuitenkin..?

Q: Eikö päihteiden käyttö ole jokaisen oma asia?

A: Killan tapahtumassa asia valitettavasti kuuluu kaikille. Huumeiden käyttö on vakava rikos, josta myös tapahtuman järjestäjä joutuu vastuuseen, jos asiasta ei ole ilmoitettu viranomaisille. Kilta ei kuitenkaan halua puuttua kiltalaisten yksityiselämään, vaan tehdä killan tapahtumiin selkeät toimintaohjeet.

Q: Entä mikä sitten on huume, ja eikö muka pienimuotoinen ruohonpolttelu ole terveellisempää kuin yltiöpäinen viinankittaaminen?

A: Laki erottaa yksikäsitteisesti sallitut ja kielletyt päihteet, ja tätä jaottelua noudatetaan myös killan tapahtumissa.

Q: Eikö tällainen kanta olisi kiltalaisten itse päätettävä?

A: Tapahtumien järjestäjällä on aina oikeus päättää, mitä ko. tapahtumassa tapahtuu. Kiltalaisten mahdollisesti päättämä eriävä kanta ei tulisi vaikuttamaan isännän ja emännän vastuuseen tapahtumissa sattuvista asioista.

Q: Miksi pitää puukottaa kaveria selkään ja ilmoittaa poliisille?

A: On erityisen tärkeää, että tieto tapahtuneesta tulee poliisin tietoon ensimmäisenä nimenomaan tapahtuman järjestäjiltä. Muussa tapauksessa myös järjestäjät voivat joutua vastuuseen avunannosta.Killan hallitus 23.4.2003

Sponsorina Tuxera