Banner

Kunnianosoitukset

Kultaisen Pränikän saajat

Kultainen Pränikkä on korkein mahdollinen suosionosoitus, jonka Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallitus voi myöntää. Se voidaan myöntää Automaatio- ja systeemitekniikan killan nykyiselle tai entiselle varsinaiselle, soo ulko- tai kannatusjäsenelle erityisen ansiokkaasta toiminnasta Automaatio- ja systeemitekniikan killan tarkoitusperien hyväksi.

Kultaisia Präniköitä myönnetään vuosittain korkeintaan kaksi kappaletta, ellei killan hallitus poikkeustapauksessa yksimielisesti toisin päätä.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kunniajäsenet

Killan kunniajäsenet valitsee kiltakokous. Kunniajäsenillä on oikeus käyttää kultaista pränikkää.

Perustelut

2002

Ensimmäisten präniköiden tärkein myöntämisperuste oli ns. AS- henki, johon kuuluu auttamishalu ja omistautuminen niille asioille, jotka tehdään (ratkaisevaa ei ole meriittien ja virkojen määrä, pränikkää ei saada ranskalaisilla viivoilla). Näiden viiden henkilön AS-henkisyyttä tuskin kukaan heidät tunteva epäilee.

Pinja Korkela

Ensimmäinen Kultainen Pränikkä menee henkilölle, joka aloitti opiskelunsa ensimmäisten AS-opiskelijoiden mukana vuonna 1997. Häneen on aikanaan kiteytynyt koko AS:n henki. Hän uhrasi suunnattomasti voimavarojaan AS:n hyväksi jo silloin kun kilta oli vielä vain pieni kaukainen kuvajainen nykyisinkin jo vanhojen toimijoiden mielissä. Mutta hän ei pelkästään käyttänyt suunnattomia määriä aikaansa saadakseen kiltatoiminnan pystyyn, vaan hän loi omalla persoonallaan perustan AS-hengelle.

Hänen vaikutuksensa näkyy vielä vuosien kasvun ja kehityksenkin jälkeen kiltahengessä ja tavassa tehdä asioita killassamme. Hänen omistautumisestaan kiltatoiminnalle kertoo, ehkäpä jotain myös se, että hän aikoinaan jopa opetteli ulkoa kaikkien phuksiensa nimet ja kotiosoitteet.

Hän on AS:n ensimmänen phuksiwaari ja killan ensimmäinen puheenjohtaja, Pinja Korkela.

Paula Savioja

Toisen Kultaisen Pränikän saaja on ollut yhteisömme aktiivinen jäsen koko sen lyhyen historian ajan. Hän oli yksi ensimmäisistä omista AS-isohenkilöistä, kun toinen vuosikerta AS-opiskelijoita aloitti opintonsa. Hän oli vahvasti mukana järjestämässä phuksitoimintaa ja ennenkaikkea merkittävästi mukana luomassa vahvaa AS-henkeä. Mutta paitsi killan pitkäaikainen toimija, hän on myös yksi killan todellisista teekkareista; aktiivinen, sivistynyt, myötätuntoinen, huumorintajuinen ja vauhdikas teekkariyhteisön jäsen.

Vastaavaa kaikki killan vuosikurssit kattavaa kunnioitusta ja arvostusta ei ole kukaan muu kiltalainen osakseen saanut. Ja ennen mitään muuta hän on kiltamme jäsen; yksi sen hengen luojista, yksi sen perustajista, kannattajista, johtajista ja edelleenkin yksi sen toimintaan osallistujista. Hänen vaikutuksensa tähän yhteisöön on korvaamaton.

Hän on killan aikuinen nainen ja ihminen jota arvostaa jokainen phuksista N:nnen vuosikurssin teekkariin asti. Hän on se ainoa ja oikea Buckefallos, Paula Savioja.

Antti Tapio

Kolmannen Kultaisen Pränikän saaja on yksi kiltamme perustajajäseniä ja oli merkittävässä roolissa, kun kiltaa perustettiin syksyllä 1998. Hän oli heti ajatuksessa mukana ja yksi voimakkaimpia oman killan puolestapuhujia. Hän on yksi niistä henkilöistä, joita saamme kiittää siitä, että asiat on tehty tässä killassa hyvin alusta asti. Hän on aina tehnyt hommansa hyvin ja pitänyt kiltatoiminnan onnistumista tärkeänä, mutta ei kuitenkaan ole koskaan unohtanut huumoria. Ilman hänen innokasta ja leppoisaa persoonaansa yhteisömme olisi paljon köyhempi.

Hän on edustanut kiltaa lukemattomia kertoja eri tilaisuuksissa, varmasti yhteenlaskettuna enemmän kuin kukaan muu. Hän on yksi kiltamme perustavia voimia ja pitkäaikainen taustavaikuttaja monien käytännön asioiden sujuvuudessa. Ennenkaikkea hän on kuitenkin ansainnut kultaisen pränikän sen vuoksi, että hän on aina ollut valmis auttamaan muita ja on aina hoitanut kilta-asiat jämptisti.

Samanlaista kilta- ja teekkarihenkeä kuin Antti Tapiolla on, ei ole monella muulla.

Antti Pakonen

Neljännen Kultaisen pränikän saaja on toiminut killan hyväksi aktiivisesti koko opiskeluaikansa. Hän on ollut korvaamaton apu ja todellinen luottopakki monessa eri tilanteessa. Hän ei pelkästään tee sitä, mitä pyydetään vaan hän tekee sen myös äärimmäistä huolellisuutta nuodattaen. Hän ei ole koskaan jättänyt kiltaa pulaan.

Hänen hallituskaudellaan tiedotus kusi harvinaisen vähän ja hän on niittänyt mainetta sinipukuisena lenkkeilijänä jo useamman kerran.

Eräs hallitukselle tullut ehdotus meni koko pituudessaan näin: "Pränikkä Paksulle. Jämpti, pyyteetön ja jatkuva toiminta killan eteen, killan pakonen."

Tuomas Kangasluoma

Viides henkilö, jolle killan hallitus päätti myöntää Kultaisen Pränikän oli heti phuksisyksynsä alussa innokkaasti mukana kiltatoiminnassa ja perustamassa meille omaa kiltaa. Jo alussa oli selvää, että hän on valmis kantamaan vastuuta AS:n asioista.

Kun kilta sitten perustettiin vuodenvaihteessa 1998-1999, hän siirtyi asepalvelukseen. Ilman armeijaa hän olisi ollut itsestäänselvä valinta ensimmäiseen hallitukseen. Heti syksyllä hän istuikin aktiivisesti hallituksen kokouksissa ja hänen tarjoamansa apu kiireisen hallituksen syyskaudella oli korvaamatonta.

Hän on ollut killan vastuullisimmissa viroissa, mutta silti näiden virkojen luettelu antaa vain kalpean aavistuksen siitä, kuinka paljon työtä hän on AS:n vuoksi tehnyt. Killan koon ja aktiivisten toimijoiden määrän vuoksi killassamme on tyypillisesti autettu muita ja tarvittaessa tehty töitä "ristiin" muiden vastuualueilla. Erityisen kirkkaasti tämä näkyy hänen toiminnassaan.

Tuomas Kangasluoma onkin ansainnut kultaisen pränikän juuri siitä yksinkertaisesta syystä, että kenenkään muun killan eteen tekemä työpanos ei ole edes verrattavissa Tuomaksen tämän yhteisön eteen tekemään pyytettömään työhön.

2003

Vuonna 2003 pränikät haluttiin antaa henkilöille, jotka ovat jo kiltauransa loppuvaiheessa. Vastuunkantamista haluttiin korostaa: vaikka on hienoa ilmestyä aina pelastamaan hädän hetkellä, vaikkei ole sitoutunut mihinkään, haluttiin arvostaa myös sitä, että on luvannut tehdä jonkin työn.

Leena Salo

Kuudennen pränikän saaja ei ole koskaan tehnyt töitä nostaakseen itseään jalustalle. Hän on todellinen kiltahengen rakentaja ja on toiminut killan edustajana suuremmissakin ympyröissä. Hänen panoksensa killan varhaisen historian taltioijana on korvaamaton.

Leena Salo ei jää pohtimaan "jonkun tarttis tehdä jotain", vaan tarttuu toimeen itseään säästelemättä ja tekee sen hymyssä suin.

Joonas Varso

Seitsemännen pränikän saaja on ollut mukana aktiivisesti kiltatoiminnassa alusta lähtien ja on edelleen osa kiltayhteisöä isällisine neuvoineen. Hän on ystävällinen kaikille vuosikurssiin katsomatta ja on aina valmis auttamaan. Hän on tehnyt myös paljon työtä killan suhteiden yhteistyötahoihin luomisen eteen.

Hänellä oli suuri vastuu killan oman toiminnan käynnistämisessä ensimmäisenä sisämestarina, mutta parhaiten hänet tullaan muistamaan yhdestä asiasta: hän piti huolta meille kaikille niin rakkaista Konteista usean vuoden ajan ja järjesti monia ikimuistoisia tapahtumia konteilla. Hän on killan joulupuuron keittäjä, Joonas Varso.

2004

Hallitus mietti pränikän antoperusteita pitkään. Miten punnitaan erilaisten ihmisten erilaiset työpanokset ja miten valitaan erilaisten ehdotusten perusteella ne ihmiset, jotka ovat pränikkänsä ansainneet. Lopulta päädyimme painottamaan, kuten aikaisempinakin vuosina, AS-henkeä. Tämä henki ilmenee hallituksen mielestä toiminnan asenteessa. Tässä killassa tehdään yhdessä, positiivisella asenteella ja toisia auttaen.

Tomi Savolainen

Järjestyksessään kahdeksannen pränikän kilta haluaisi luovuttaa henkilölle, joka on ollut mukana killan toiminnassa jo sen perustamisesta alkaen. Nykyäänkin hänet voi vielä silloin tällöin bongata killan tapahtumista ja violetti haalarikaan ei ole jäänyt kaappiin pölyttymään, vaikka osasto onkin opiskeluvuosien aikana päässyt vaihtumaan. Hänen päässään on syntynyt monta hullua ideaa, joiden vaikutus näkyy kiltamme toiminnassa vieläkin ja hänen panostustaan mm. legendaarisilla 0- vuotissitseillä vanhemmat tieteenharjoittajat muistelevat yhä haikeina. Hän on tullut auttamaan monesti myös silloin, kun apua ei ole osattu tarpeesta huolimatta pyytää ja hänen luova panoksensa on näkynyt niin Kultaisessa tomaatissa kuin eri Stimulaatioissa vuosien varrella. Tämä mies on kiltamme ensimmäinen emäntä, Tomi "TC" Savolainen.Tuomas Kiikka

Yhdeksännen pränikän saaja on aina ollut yksi kiltamme ahkerimmista sitsaajista. Eikä pelkästään juhlijana vaan myös järjestäjänä. Jo phuksivuonnaan hän oli melkeinpä korvaamaton apu silloiselle hallitukselle. Kun hän lupasi tehdä jotain, muut saattoivat luottaa, että se myös tulee tehtyä. Vaikka toimarivuosi oli työn täyteinen, lähti hän vielä hallitukseen - kahdesti.
Hallitusvuosiensa jälkeenkin hän on ollut monessa puuhamiehenä ja auttanut nuorempiaan niin killan sisä- kuin raha-asioissa.

Eräs hallitukselle tullut ehdotus alkoi näin:
"Teekkaritoimintaan kuuluu monia asioita. On yhteistyötä ja vastuunkantamista. On hauskanpitoa ja ongelmien ratkomista. On kaljakorien kantoa ja phuksityttöjen iskemistä. Tuomas Kiikka on tehnyt tätä kaikkea."

2005

Tänä vuonna killan hallitus on päättänyt jakaa kaksi kultaista pränikkää. Kultaisten präniköiden saajat ovat tänä vuonna kaksi erilaista toimijaa, jotka ovat olleet valmiita kantamaan vastuuta yhteisistä asioista ja yhäkin tarvittaessa ovat valmiita toimimaan pyyteettömästi killan eteen hyvällä asenteella. AS- henkisyys on perinteisesti ollut vahva argumentti Kultaisia Präniköitä mietittäessä ja tänäkin vuonna hallitus on pitkien pohdintojensa jälkeen tullut tulokseen, jossa hyvä yhteishenki ja auttamishalu ratkaisivat Präniköiden saajat.

Maija Ahotupa

Killan kymmenennen Kultaisen Pränikän saa henkilö, joka aloitti kiltatoimintansa fuksivuonnaan nyt jo kuopatussa Abi-lobbarin virassa. Killan toiminta kiehtoi häntä sen verran paljon, että hän lähti hakemaan ja pääsikin vastuulliseen SuurPhuksin virkaan. Tästä tie jatkui tomeraksi puheenjohtajaksi. Hänen puheenjohtajavuoden voidaan katsoa olleen viimeinen, kun kilta oli vielä "nuori pienokainen". Tämän jälkeen kilta siirtyi jo varsin seesteiseen ikään. Killassa toimimisen jälkeen hän toimi aktiivisesti vielä TKY:nkin tehtävissä. Killassa hän näkyy yhä tänäkin päivänä vaikka muuten on järjestöuransa lopettanut.

Hänen aktiivisimpana toiminta-aikanaan kiltaa kehitettiin paljon, vain muutamia maintakseni, pränikät ohjesääntöineen saatiin aikaan. Samoin killan rekisteröityminen. Eikä sovi unohtaa, että puhistelunsa ohessa hän ohjasti fuksinsa wappuna fuksipeijaisten kolmannelle sijalle. Ja on hyvä muistaa, että myös viime vuonna valmistuneen killan lipun valmistelu lähti liikkeelle hänen ponnestaan.

Hän on henkilö, jonka luokse on aina voinut mennä juttelemaan ja yleensä jutusteluista on vielä tullut hyvälle tuulelle. Lyhyesti sanottuna hän on osallistunut positiivisella asenteellaan kiltatoiminnassa lähes kaikkeen mahdolliseen, mitä killasta on suinkin löytynyt. Killan hallitus on päättänyt luovuttaa Kultaisen Pränikän Maija Ahotuvalle.Antti Pohjoranta

Järjestyksessään yhdennentoista Kultaisen Pränikän saa henkilö, jota tapaa kiltahuoneella usein vieläkin. Huolimatta siitä, että ihmiset ovat ympärillä vaihtuneet, hänen toimintaansa killassa se ei ole haitannut millään tavalla. Päinvastoin, hän on suhtaunut uusiin tulokkaisiin aina positiivesti ja avoimesti.

Tämä liehuletti on tehnyt killassa yhtä sun toista, "här och där" ja kaikenlaisia virkojakin on tämän herrasmiehen takkiin tarttunut, niin killan hallituksessa kuin toimihenkilönäkin. Kaikkia mahdollisia virkoja enemmän merkitsee tässä henkilössä asuva AS-henki. Positiivisella mielellä tämä toimelias kiltalainen on aina valmis auttamaan, olipa kyse sitten äänentoistolaitteiden lainaamisesta, lattian luuttuamisesta, musiikillisesta tarjonnasta lukuisiin killan tapahtumiin, i:n pisteiden etsimisestä Tallinnan laivaterminaalin lattialta tai vaikka kiltalehden teosta yön pimeinä tunteina. Hommat hoituvat tunteella ja rennosti, välillä leväten vaikka selkä kaarella penkin käsinojalla.

Hän on ollut kiltatoiminnassa mukana ainakin N vuotta, joiden aikana moni muu kiltatoimija on siirtynyt muihin haasteisiin. Kiltatoimintaa ei ole myöskään estänyt eräänä vuonna vajaan 8000 kilometrin välimatka killan varsinaiseen toimintaympäristöön. Tämä henkilö on tänä vuonna, ja tänäänkin, tullut tunnetuksi huojuvista, mutta pitkistä aasinsilloistaan. Hänen asenteestaan voi jokainen kiltatoimija ottaa mallia, hän on Antti "Pohjis" Pohjoranta.

2006


Niilo Lohikoski

Järjestyksessä kahdestoista Kultainen Pränikkä menee henkilölle, joka on hyvällä asenteellaan ja iloisella hymyllään piristänyt monen päivää.

Hän viihtyi kaksi vuotta killan hallituksessa, joista ensimmäisen edustusmestarin paikalla. Tänä vuonna hän keräsi mainetta koko TKY:n piirissä tehtävälleen omistautuneena. Hän edusti mahdollisuuksiensa mukaan ja yhteensä vuosijuhlia tulikin kierrettyä pöytäkirjojen mukaan ainakin kahdeksan kappaletta. Toisen hallitusvuotensa hän oli yrityssuhdevastaavana kehittämässä nuoren killan suhteita yrityksiin. Tämän vuoden peruja on mm. killan yrityssuhdetietokanta, joka on käytössä edelleen.

Vaikka sankarimme häipyi ulkomaille hetkeksi, ei hän jättänyt kiltaa vaan raportoi säännöllisesti maailmalta. Sieltä palattuaan hän innostui ryhtymään killan toiseksi ulkkarivastaavaksi. Urotöistä mainittakoon myös hänen ideansa pohjalta lähtenyt solusuunnistus, joka on säilynyt killan tapahtumien joukossa vuodesta 2002 lähtien. Lisäksi jotkut muistavat hänen viihdyttäneen yleisöä killan poikabändin, The Boyzszahin riveissä, sekä killan ensimmäisen esittelyvideon tekijäkaartista. Vaikkei hän olekaan niittänyt mainetta ruuanlaittotaidoillaan, on hän myös tuttu naama sitsien järjestelyporukoista.

Kaiken tämän ohessa kiltalaiset ovat myös seurailleet hänen tasoituksensa kehittymistä vuosien saatossa sekä edesottamuksia ammattiainekerhon GRAK:in puolella. Tällä hetkellä tuon yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Niilo Lohikoski on pränikkänsä ansainnut.

Jukka Martikainen

Kolmastoista Kultaisen Pränikän saaja on yhtä kotoinen kuin lempitohvelit tai sunnuntaihesari. Yhtä sympaattinen kuin Puff-lohikäärme, vaikkei paperista olekaan. Yhtä kaunissointinen kuin seireenin laulu Odysseuksen matkareitin varrella.

Odysseusta lähenteleviä matkoja tämä herrasimes todellakin on tehnyt. Ei ole kerta eikä kaksikaan, kun Fiat(tm), Nissan(tm) tai Micra(tm) on hurahtanut käyntiin ja vienyt joukon krapuloivia killistejä sinne missä pippuri kasvaa - ja tuonut myös takaisin yhtä kokemusta rikkaampana.

Ennakkoluulottomuus yhdistettynä erittäin miellyttävään huolettomuuteen onkin killan oman soittoniekan eniten leimaava piirre. Koskaan ei hänen tiedetä torjuneen ketään seurastaan, ja siitä, että häntä on helppo lähestyä, kertoo parhaiten se aASisukupolvien määrä, joka hänet on opiskeluaikanaan oppinut tuntemaan. Hän on se pitkä ja hymyilevä kaveri, joka on läsnä lähes kaikkialla - kuitenkaan tuomatta itseään esille tai viemättä huomiota turhaan sen keskipisteeltä. Juhlien keskipisteessä tämä herra on kuitenkin ollut, vieläpä luvan kanssa. Useana vuonna lukkarina toimiessaan on hän juurruttanut laulukulttuuria kiltaan, mutta myös rikastuttanut sitä tuomalla uusia lauluja repertuaariin omilta retkiltään.

Nykyisestä huolettomuudestaan huolimatta esittämämme henkilö opittiin kuitenkin tuntemaan huolehtivana isäntänä, joka itselleen uudella tavalla otti vastuuta, toimien tämän jälkeen vielä vuoden smurffina, kun suurin osa hänen hallitustaan oli jo lähtenyt vihreämpien luottamustoiminurmien äärelle. Myös ASkin muutossa tämä Ainoa Oikea ASkivahti oli korvaamaton visionääri - lukemattomat pitkät illat ovat muokanneet sisustuksen ja viherkasvit sisältävän ASkin sellaiseksi kuin se tänä päivänä on. Tärkein sisustuselementti on kuitenkin mies itse; sen verran usein hän siellä aikaa viettää, nokkahuilu iskuun viritettynä.

Henkisen puolen peilaamiseen on GT tarjonnut omat sivunsa - joita tämä mies on ahkerasti täyttänyt, äärimmäisen rohkeasti omalla nimellään hyvin henkilökohtaisista asioista kirjoittaen. Myös tämä on tuonut hänet entistä läheisemmäksi meille kaikille.

Killasta tuskin tällä hetkellä löytyy toista samanlaista kaveria, joka osaisi olla niin oma valloittava itsensä. Yksin työmäärä, jonka hän on mukisematta killan eteen tehnyt, oikeuttaisi hänelle pronssisen Fiat-patsaan TUASin parkkikselle. Tänään tyydymme osoittamaan kiitollisuuttamme Kultaisen pränikän muodossa, jonka luovutamme miehelle, joka on legenda jo eläessään, Jukka Martikainen eli JUKSTE.

2007

Meeri Nieminen

Harva meistä on ampaissut yhtä ennakkoluulottomasti ja reippaasti mukaan kiltatoimintaan kuin tämä hymyllään sydämiä sulattava AS:n kasvatti. Hädin tuskin vuottakaan opiskeltuaan hän oli jo abi- infossa houkuttelemassa uusia kasvoja osastomme ja killan pariin, ylpeästi violettia haalariaan kantaen. Tuona samaisena vuonna, vielä ollessaan itsekin phuksi, hän otti aASilauman hellään huomaansa emännöidessään killan tapahtumia. Emännän pesti oli vasta lämmittelyä tälle neitokaiselle; sitä seuraavana vuonna nähtiin puheenjohtajan kruunun somistavan hänen kutrejaan.

Ilmeisesti hän ei puhiksena ollessaan kokenut saavansa tarpeeksi palstatilaa Kultaisesta Tomaatista, joten seuraavaksi hän astui kiltalehden päätoimittajan saappaisiin. Vuosien mittaan olemme saaneet lueskella hänen hengentuotoksiaan identiteettikriiseistä ja jouluostoksista parisuhdevinkkien kautta pinjansiemeniin.

Vaikka hän ehti vaihtaa osastoa ja jo valmistuakin, riittää hänen loppumaton intonsa yhä killan toiminnan seuraamiseen ja sen tapahtumissa pyörimiseen. Oivan mahdollisuuden gyyläämiseen on tarjonnut killan jatkuvuustoimikunta, jonka jäsenenä ja myöhemmin puheenjohtajana hän on toiminut.

Tätä teekkarihenkeä täynnä olevaa diplomi-insinööriä ei ole vaikea saada naksuttamaan yhtä nopeaa ja vähäsyöntistä, suunnittelemaan hämmentävää teletappispektaakkelia tai perustamaan Suomeen Naapurikyttääjien yhdistystä tai Accenturelle kimblekerhoa. Konsulttina hänen ajatuksensa saattavat tosin ajoittain johtaa keskeltä ei- mihinkään. Toivottavasti saamme kuulla hänen hihitystään killan tapahtumissa vielä jatkossakin. Loppuun lainaus hänen omasta kirjoituksestaan GT:n puhispalstalta: "Minulle suurin palkinto kiltatoiminnassa tulee siitä, että saa olla osa yhteisöä, jossa niin moni on valmis tekemään pyyteettömästi töitä yhteisen hyvän puolesta. Se on kaunista." Mielestämme Meeri Nieminen on toteuttanut sanojaan Kultaisen Pränikän arvoisesti.

2008

Taru Laamanen

Lauri Kovanen

Juha Koppinen

2009

Killan hallitus päätti kokouksessaan 30/2009 myöntää kaksi Kultaista Pränikkää. Pränikän myöntämisperusteista arvokkaimmaksi katsottiin tänä vuonna pitkäkestoinen ja tinkimätön työ killan eteen ja erityisesti vahva osallistuminen killan toimintaan myös sen jälkeen kun hallitusvuodet jäivät taakse. Oheiset tekstit ovat vapaasti mukailtuja otteita puheenjohtajan puheesta vuodelta 2009.

Emmi Turanlahti

Vuonna 2009 ensimmäinen Kultaisen Pränikän saa henkilö, jonka kilta-cv:ltä ei mittaa puutu. Jo phuksina hän päätti, ettei kevyt aloitus pienellä toimarinakilla ole häntä varten ja päätyi suoraan vallan keskiöön, killan hallitukseen. Ensin emäntänä hän järjesti mitä mahtavimpia saunailtoja ja pöytäjuhlia ja johti smurffilaumaansa ammattilaisen ottein valloittamaan tukkujen tuntemattomia luolaholveja ja sitsitilojen synkeitä syvänteitä pitäen samalla isäntänsä kurissa. Seuraavan puolentoista vuoden toimista salaisimmat ovat jo painuneet sen erään tietyn yön kuohujuoman kuplaisiin muistoihin, mutta pulikoidessaan hyytävässä laajalahdessa seuraavana päivänä saattoi tämä henkilö todeta upean SuurPhuksivuotensa olevan onnellisesti takana.

Välillä hän poistui killan aktiivitoimijoiden joukosta tehtäviin ylioppilaskunnan puolelle, mutta palasi näyttävästi ja on sittemmin hoitanut useita toimarivirkoja ja toiminut aktiivisesti esimerkiksi erään mustavalkoista ruutukuosia suosivan seurueen riveissä. Tämä armoitettu askivahti, tiukka kiltakokousten puheenjohtaja, ikuinen lukkari, Australia-excun talkooruhtinatar ja sitsikulttuurin lämminsydäminen ystävä kirjoitti nimensä kultakirjaimin killan historiaan vastaamalla vuosi sitten killan kymmenvuotisjuhlavuoden juhlallisuuksien järjestämisestä. Hyvät naiset ja herrat, Automaatio- ja systeemitekniikan killan Kultaisen Pränikän numero 18 saa Emmi Turanlahti.

Kalle Kollin

Vuoden 2009 toisen Pränikän saaja ei esittelyjä kaipaa. Ei, hänen maineensa on kiirinyt kauas killan ulkopuolellekin. Vaan mistä mahtaa tuo henkilö sitten olla tunnettu? Ehkä siitä, että hän on aina paikalla siellä missä tapahtuu. Ehkä siitä, että hän uhraa kyselemättä ja empimättä aikaansa killalle. Tai ehkä siitä, että häntä on aina niin helppo lähestyä.

Oli miten oli, hänen kiltauransa alkoi railakkaasti phuksina ja dokumentoijana ja smurffina hän kantoi oman osansa kaljasta kekoon. Kerrotaan hänen kuorineen elämänsä ensimmäisen sipulinkin juuri killan tapahtumassa. Hänellä oli kuitenkin vielä unelma. Unelma päästä toivottamaan uudet phuksit yhtä tervetulleeksi kiltaan, kun mitä hän itse oli kokenut.

Tämän unelman hän pääsi seuraavana vuonna täyttämään kantaessaan suurphuksin viittaa menestyksellä. Muiden muassa minä (Antti Ilmavirta, pj 2009) itse olin hänen phuksinsa ja se, että seison nyt täällä, on vähintään osaksi hänen ansiotaan. Tuntevat hänet toki muutkin kuin hänet omat phuksinsa. Tällä henkilölle on takanaan niin monta vuotta ISOhenkilönä, että se on taatusti killan ennätys, ja suurphuksit tähän päivään asti ovat voineet luottaa, että hän järjestää rastin suunnistukseen kuin suunnistukseen.

Arwon juhlakansa. Voin vakuuttaa teille ettei ole sellaista hullua projektia mihin tämä henkilö ei lähtisi mukaan, puuta johon hän ei voisi kiivetä tai kasvia, jota hän ei voisi syödä. Hän ei ole ainoastaan innokas, vaan osaa myös innostaa muita ja häneltä voi aina pyytää apua.

Minulla on mitä suurin ilo ja kunnia myöntää Automaatio- ja systeemitekniikan killan järjestyksessään 19. Kultainen Pränikkä hienolle miehelle, joka on todellinen teekkarihengen ilmentymä, Kalle Kollin.

2010

Kultainen Pränikkä on killan arvokkain kunnianosoitus. Se voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi.

Hallitus on kokouksessaan 35 / 2010 päättänyt myöntää tänä vuonna kaksi kultaista pränikkää. (Mukailtu puheenjohtajan puheesta)

Antti "Deivid" Aspiala

Ensimmäinen präniköitävä on ollut killassa aktiivinen phuksivuodestaan lähtien koko opiskeluaikansa, joka ei ollut lyhyt. Kiltauraan kuului kaksi vuotta hallituksessa ja useita toimarinakkeja. Hänet on tunnettu muun muassa smurffina, kaksinkertaisena juomanlASkijana, säätömestarina sekä opintomestarina.

Tämä henkilö on aina hoitanut hommansa tunnollisesti ja ollut viimeisinäkin vuosinaan tapahtumissa mukana nostattamassa henkeä. Lisäksi hän on kiltalaisten kokemuksen mukaan ollut sellainen tyyppi, joka tulee auttamaan jos pyytää, vaikkei olisikaan missään nakissa asiaan liittyen. Hän ei pelkästään tee hyvin niitä tehtäviä, mihin lupautuu, vaan on tyyppi, josta kaikki pitävät.

Tämä kiharapää on legenda jo eläessään.

Valitettavasti Deivid ei päässyt tänne noutamaan pränikkäänsä, mutta se toimitetaan hänelle kun hän palaa takaisin maailmalta. Viimeisimmän Facebook-päivityksen mukaan hän on tällä hetkellä Katmandussa, Nepalissa.

Markus "Setä-Markus" Heimonen

Toinen präniköitävä on tullut tunnetuksi aikaansaavana henkilönä. Hallitusvuosiensa aikana hän määrätietoisesti kehitti killan toimintakulttuuria, ja osoitti kaukokatseisuutta aloittamalla killan rahastosijoitustoiminnan. Hän oli myös osaltaan kasvattamassa AS:ää nykyiseen asemaansa Otaniemen suurimpana pienenä kiltana.

Hänen uransa killassa on kestänyt verratten vähemmän aikaa kuin präniköitävillä yleensä. Kuitenkin näistä vuosista hän vietti vaatimattomat kolme hallituksessa, toistaiseksi ainoana tässä lajissa. Hän ei kuitenkaan unohtanut kiltaa siirtyessään ylioppilaskunnan palvelukseen, vaan osallistui edelleen aktiivisesti killan toimintaan toimiessaan TKY:n hallituksessa muun muassa viimeisenä puheenjohtajana.

Tämä Isä Aurinkoinen on poikkeuksellinen tekijä, joka täyttää Pränikän kriteerit vaivatta.

2011

Kultainen Pränikkä on killan arvokkain kunnianosoitus. Se voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta toiminnasta killan tarkoitusperien hyväksi.

Hallitus on kokouksessaan 33/2011 päättänyt myöntää tänä vuonna kaksi kultaista pränikkää.

Tommi Forsman

Ensimmäinen pränikän saaja on todellinen pitkän linjan AS:läinen, joka on edustanut AS-henkeä niin lukuisissa killan viroissa kuin niiden ulkopuolellakin. Kahden huvitoimikunnassa vietetyn vuoden jälkeen hänet nähtiin vielä kahteen kertaan hallituksessa, säätömestarina sekä myöhemmin puheenjohtajana. Lisäksi tämä henkilö on ajanut opiskelijoiden etuja korkeakoulun suuntaan toimien usean vuoden ajan hal(l)opedinä sekä laitoksen harjoittelu- ja kv-neuvojana. Virallisten velvollisuuksiensa ulkopuolella hän on osallistunut lukuisiin projekteihin, kuten ulkomaanexcursioiden järjestämiseen sekä tänäänkin juhlia tahdittavan gongin rakentamiseen. Myös ASkissa hän on edelleen vakiokävijä.

Riikka Liedes

Toinen pränikän saaja on tehnyt näyttävän uran Otaniemessä niin killassa kuin sen ulkopuolellakin. Heti phuksina hän lähti rohkeasti killan hallitukseen sihteeriksi ja ensimmäisestä vuodesta selvittyään heti sakkokierrokselle kasvattamaan uutta AS-sukupolvea SuurPhuksin tehtävässä. Näiden tehtävien jälkeen tämä henkilö on toiminut useissa ylioppilaskuntamme viroissa, kuten teekkarijaoston ISOtirehtöörinä. Lisäksi hän on osoittanut kiitettävää mielenkiintoa yhteisten asioiden hoitamiseen toimimalla useamman kauden ajan TKY:n ja sittemmin AYY:n edustajistossa.

2012

Monet ovat tehneet paljon tämän killan eteen, mutta heidän joukostaan on noussut esille muutamia sellaisia henkilöitä, jotka ovat pitkän kilta-CV:n lisäksi antaneet kiltalaisille esimerkin siitä mitä on todellinen AS-henki. On tullut aika palkita kaikkein ansioituneimpia kiltalaisia killan korkeimmalla ansiomerkillä, kultaisella pränikällä.

Hallitus on kokouksessaan 30 / 2012 päättänyt myöntää kaksi kultaista pränikkää. (Mukailtu puheenjohtajan puheesta)

Antti "Ilmis" Ilmavirta

Tämä killisti vaalii aina hyvää kiltahenkeä ja teekkariutta. Hän on todellinen herrasmies, jossa kiteytyy toteamus “tavoistaan teekkari tunnetaan”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita liiallista jäykistelyä, vaan hän on helposti lähestyttävä henkilö, joka on valmis tukemaan nuorempia killistejä laajoilla tiedoillaan aiheesta kuin aiheesta. Hän ei kerro nuorille toimijoille miten paljon paremmin asiat olivat ennen, vaan tukee heitä neuvoillaan, jotta asiat olisivat vielä paremmin tulevaisuudessa ja on siksi ansainnut nuorempiensa silmissä aivan erityisen aseman.

Jo phuksina hän osoitti tovereidensa kanssa aivan erityistä intoa ja teekkarihenkeä, osoittaen koko teekkariyhteisölle mistä Aivan Samassa on todella kyse. Tämän jälkeen hän on toiminut lukuisissa kiltatehtävissä eksyen hallitukseenkin pariksi vuodeksi, toisella kertaa killan puheenjohtajana. Erityisesti hänet muistetaan kuitenkin killan laulattajana ja laulukulttuurin vaalijana.

Jani Kautto

Vuoden 2012 toisen pränikän saaja on osoittanut aivan erityisiä ansioita toteuttamalla varmastikin satoja toinen toistaan erikoisempia ja hassumpia projekteja. Monet erikoislaatuisimmista ja betonisimmista vuosijuhlalahjoista ovat juurikin hänen käsialaansa. Hän on myös se tyyppi johon voi aina luottaa, kun tarvitaan joku hoitamaan kiireellisiä asioita killan puolesta. Henkilö joka näyttää esimerkillään meille kaikille mitä on todellinen yhteishenki ja toisten tukeminen omia vaivoja säästämättä.

Hänen ansiolistansa killan parissa on todella pitkä ja siinä näkyy oikea tekemisen meininki. Lukuisten toimaritehtävien lisäksi hän on toiminut hallituksessa rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana, mutta kaikkein parhaiten ainakin minä muistan hänet tyyppinä joka oikeasti näytti mistä sädiksen hommassa on kyse.

Kun killassa tarvittiin joku hoitamaan homma, hän oli se mies.

2013

Salla Ojala

Ensimmäinen pränikän saaja aloitti kiltauransa smurffina ja suuntautuikin sittemmin killan tapahtumatuotannon vahvaksi moniosaajaksi. Tämän Emäntänä IE:ssä toimineen killistin apu on ollut lukemattoman moneen otteeseen myöhemmille huvilaisille erinomaisen tärkeä tuki ja turva tapahtumia tehtäessä. Kilta on hänelle kiitoksen velkaa kaikesta siitä osaamisesta, asiantuntemuksesta ja hyvästä asenteesta, joita hän on tapahtumien järjestämiseen tuonut. IE:n lisäksi hän on vaikuttanut muun muassa ISOna, ASkissa, GT:ssä, Aikuisena Naisena, Wanhana Gyylänä ja tiedottajana, jossa hän muun muassa kehitti viikkomailikonseptin.

Antti "Mulppi" Kangasrääsiö

Toinen pränikän saaja on innostava, todellista teekkarihenkeä ilmentävä aASi. Hän on pitkän kiltauransa aikana tehnyt vähän kaikenlaista. Tämä sihteerinä hommat aloittanut henkilö on tullut tunnetuksi tekemisen meiningistä ja omalaatuisesta huumoristaan. Hänet tunnetaan kaikenlaisesta osittain yllättävänkin ohjelman järjestämisestä eri tilanteista. Sihteerin lisäksi hänen nakkilistaansa komistavat muun muassa lukkarin, TEKSAS rangerin, päätoimittajan ja puheenjohtajan pestit. Hän on laulumies, luolamies, hupiveikko ja hauskuuttaja.

2014

Antti-Ville Vaari

Ensimmäistä präniköitävää, tätä isohkoa herrasmiestä, voisi luonnehtia jonkilaiseksi legendaksi killassamme. Moni killisti muistaa hänet varmasti Säätömestarina tai Isäntänä, mutta tämä henkilö on toiminut myös suuressa määrässä muita virkoja - voikin sanoa, että tämän herran jäykkään ranteeseen tai pieneen punaiseen autoon voi aina luottaa.

Tekemisessään aina yhtä positiivinen ja avulias, tämä herra on ilahduttanut AS-kansaa omalla jäynähenkisellä asenteellaan ja iloisella mielellään jo vuosien ajan, ja luonut ympärilleen sellaista positiivista henkeä, jota tämä kilta tarvitsee. Tämä mies on todellinen uurastaja, joka auttaa ympärillä oleviaan aina silloin kun pystyy, muttei silti pidä kovaa ääntä itsestään.

Joonas Kröger

Toinen präniköitävä on tullut monelle tutuksi kovana KOPOilijana, jolla pysyy pää kylmänä ja ajatus selkeänä. Opintomestarina, useamman vuoden hallopedina ja lopulta killan puheenjohtajana toimiessaan hän on pitänyt vuosien ajan huolta siitä, että yhteydet laitokselle ja korkeakouluun pysyvät hyvinä, ja että opiskelijoiden ääni tulee esille.

Puheenjohtajavuonnaan hän tuli tunnetuksi jämäkkänä ja tunnollisena, mutta silti ystävällisenä ja lempeänä johtajana. Hänen kautensa aikana saatiin toteutettua mm. killan sääntöjen päivittäminen uuteen uskoon, vaikkakin kyseinen mies valittiin omien sanojensa mukaan “Johtamaan, ei lukemaan”.

Killasta hänelle on edunvalvonnan lisäksi ollut tärkeää myös kiltahuoneemme ASki, jota hän on hoitanut ensin ASkivahdin ja sitten ASkimestarin hommissa. Hänet voikin valmistumisestaan huolimatta nähdä välillä edelleen ASkissa juomassa kahvia ja rökittämässä ihmisiä änärissä.

Antti "Angra" Toivanen

Kolmas präniköitävä on oikea periaatteen mies, joka on oman kiltauransa aikana kerännyt todella suuren määrän pestejä GT:n päätoimittajasta Stimulantin kautta Opintomestariin, mutta hänen todellinen rakkautensa tuntuu kuitenkin sijaitsevan tiskin toisella puolella. Tähän mennessä hän onkin viettänyt ennätykselliset neljä vuotta huvitoimikunnan riveissä, joista yhden vuoden itse tiukasti ja määrätietoisesti johdossa killan Isäntänä.

Tämän herran aktiivisuus ei kuitenkaan jää vain pelkkien toimikuntien sisään. Oli tilanne sitten mikä hyvänsä, löytyy häneltä aina sekä halua että aikaa auttaa kanssakillistejään omien vastuidensa ulkopuolella. Tämän kiltti mutta jämäkkä herrasmies hoitaa hommansa - ja myös muiden hommat - aina huolellisesti, vastuuntuntoisesti ja sellainen pilke silmäkulmassa, mikä on teekkarille ja varsinkin aASille todella sopivaa.

2015

Konsta "sooda" Hölttä

Vuonna 2015 ensimmäisen kultaisen pränikän on ansainnut henkilö, joka on ollut toimittamassa kiltalehteämme GT:tä yhtenä sen aktiivisimmista vuosista. Lisäksi hän on toiminut ASkitoimikunnassa virallisesti kolme vuotta, joista viimeisen ASkimestarina toimikunnan johdossa. Hän on ollut mukana myöskin ASkin remontissa.

ATK-toimikunnassa tämä henkilö on toiminut huimat kuusi vuotta ja johtanutkin toimikuntaa näistä kaksi vuotta. Hän kantaa edelleen avainnipussaan VaKon avainta siltä varalta, että killan serveri päättää sanoa sopimuksensa irti kesken kaiken ja tarvitaan joku pistämään se taas pystyyn.

Myöskin säätöpuolella tämä henkilö on ollut kantava voima muun muassa ASkiCamille jo pitkään. Tämä 07-phuksi on ollut säätötoimikunnan palveluksessa useamman vuoden. Lisäksi hän harrastaa säätöä muuten vain, aina ja kaikkialla, ilman syytä tai sen kanssa. Ja onhan hän toiminut sen vuoden hallituksessakin, Säätömestarina tietenkin. Valmistumisen lähestyessä tämä henkilö siirtyi isommista vastuunakeista killan yhdeksi aktiivisimmista dokumentoijista

Rosa Leinonen

Toisen jaettavista kultaisista präniköistä on ansainnut henkilö, jolla on takanaan pitkä ja monipuolinen kiltaura niin virkavuosissa kuin toimikunnissakin mitattuna. Hän on toiminut niin smurffina, spiidinä, lukkarina, ASkivahtina kuin TEKSAS-rangerina. Lisäksi hän jopa vaihdossa ollessaan kirjoitteli rakkaaseen kiltalehteemme.

Toimihenkilövirkojensa lisäksi tämä 08-phuksi on toiminut vuoden hallituksessa ja hänen SuurPhuksi-vuotensa perintönä kiltaan saatiinkin merkittävä määrä uusia aktiiveja. Hänet on myös usein nähty pyyteettömästi auttamassa milloin missäkin projektissa ilman, että se hänen virkaansa olisi mitenkään kuulunut.

Suurimman panoksensa killalle tämä henkilö antoi kuitenkin vasta jo valmistumisen uhatessa. Killan alumnitoiminnan organisoimisesta puhuttiin ensimmäisen kerran jo lähes kymmenen vuotta sitten, mutta vasta tämä henkilö tarttui härkää oikeasti sarvista, ehdotti vaalikokouksessa nimikettä Alumnimestari, lähti itse siihen ehdolle ja käynnisti alumniyhdistyksen perustamisen. Tätä henkilöä saamme kiittää siitä, että hän päätti laittaa alumnitoiminnan alkuun ja toimi myös alumniyhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana asettaen toiminnalle sellaisen suunnan, että yhdistys tekee killan kanssa läheistä yhteistyötä.

Juho Sundin

Vuonna 2015 hallitus päätti yksimielisesti myöntää kolme kultaista pränikkää, joista viimeisen saa henkilö, joka on toiminut jo lähes luvattoman monessa virassa muun muassa huvitoimikunnassa, wanhainkodissa, stimulaatiotoimikunnassa sekä ASkitoimikunnassa. Hänen on usein nähty spontaanisti lähtevän tukkureissulle ASkin kaappeja täyttämään tai ilmoittautuvan sitseille vapaaehtoisesti töihin.

Kilta-aktiivisuuden lisäksi tämä henkilö on auttanut killistejä opinnoissaan toimimalla opintoneuvojana sekä valvonut opiskelijoiden etuja hallopedinä muutaman vuoden. Hänestä suorastaan huokuu AS-henkeä, sitä että autetaan muita hyvällä meiningillä. Lisäksi tämä 07-phuksi on toiminut sellaisissa hienoissa toimikunnissa, kuten asevelitoimikunta sekä NAKS, aASien kimbleseurue.

Tänä vuonna hänet tunnetaan myös kiltahistorian kenties pisimmästä nimikkeestä, puheenjohtajanryyppykaverinsuojavirkamestari. Tämä henkilö on myöskin viettänyt huimat kolme vuotta hallituksessa, eikä missään kevyimmissä tehtävissä vaan jo phuksina Isäntänä, heti perään SuurPhuksina ja muutaman vuoden tauon jälkeen vielä Puheenjohtajana.

2016

Laura Gröhn

Ensimmäinen kultaisen pränikän ansainneistaheistä on vaikuttavan kiltauran kartuttanut tunnollisuuden perikuva. Jo phuksivuotenaan 2010 hän aloitti vahvasti olemalla mukana järjestämässä Liukuhihnaa ja löysikin nopeasti paikkansa tapahtumajärkkäilystä hakemalla smurffiksi seuraavalle vuodelle. Kuten arvata saattaa, keittiö vei hänet mukanaan myös seuraavana vuonna, kun killan emännyys suotiin hänen harteilleen. Kahden vuoden ajan tapahtumien katsominen tiskin takaa luulisi väsyttävän jo kenet tahansa, mutta ei häntä. Huikean emännyysvuotensa jälkeen hän päätti nimittäin lähteä stimulantiksi järjestämään killan vuosijuhlat.

Joskus on kuullut sanottavan, että Stimun järkkääminen on hyvä wanhan IEläisen jäähdyttelynakki. Hänen kohdalla minkään sortin jäähdyttelyä ei kuitenkaan ollut havaittavissa vaan päinvastoin. Kilta näki hänet vielä kahtena seuraavana vuonna killan hallituksessa ensin rahastonhoitajana ja seuraavaksi puheenjohtajana.

Mutta edes puheenjohtajuuden taakka ei lannistanut tätä killan äitihahmoa. Vielä tänäkin vuonna hän on antanut panoksensa killalle olemalla mukana Stimulaation järjestämisessä muutamasta muusta toimarivirasta puhumattakaan.

Ville Tissari

Illan toisen kultaisen pränikän saa henkilö joka ei esittelyjä kaipaa. Tämä -10 phuksi on ollut järjestämässä niin Stimulaatiota, tekemässä kiltalehteä kuin tarkastellut killan toimintaakin. Hänen kädenjälkeään on esimerkiksi killan puolivuotisjuhlan Eskalaation luominen, joka järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Kilta muistaa tämän henkilön myös sitsien kestosuosikkiohjelmanumerosta ja periksiantamattomasta “can do” asenteesta.

Vuolaan kulttuurillisen työn lisäksi tämä henkilö otti jo phuksina haasteen vastaan lähtemällä killan emännäksi. Hallitushommat jatkuivat kaksi vuotta myöhemmin ensin kulttuurimestarin ja seuraavana vuonna puheenjohtajan viroilla. Hänet tunnetaan rehtinä ja sanavalmiina edustushahmona joka työllään toi killan ulkosuhteet täysin uudelle tasolle. Tarinoihin tästä Otaniemen legendasta törmää yhä niin Itäisessä satamakaupungissa kuin Tampereellakin ja häneen myös monissa killan lauluissa viitataan.

Kunniajäsenistä

Aarne Halme

Aarne Halme on toiminut killan oltermannina jo useita vuosia. Hän on koko killan olemassaolon ajan ansiokkaasti tukenut kiltaa ja sen toimintaa. Viimeisin näkyvä ja killan kannalta erittäin merkittävä projekti (vuonna 2002-2003), jossa hän on ollut mukana, on killan excursio Japaniin, joka toteutunee vuoden päästä syksyllä. Niinpä Aarne Halme on valittu vuoden 2002 alussa kiltakokouksessa killan kunniajäseneksi ja on siis siten oikeutettu käyttämään Automaatio- ja systeemitekniikan killan Kultaista Pränikkää.

Annika Salama

Tämä varsinkin usealle hieman vanhemmalle opiskelijalle tuttu nainen on muodostunut monelle killistille ehkä hieman jonkinlaiseksi äitihahmoksi, joka varjelee viatonta opiskelijaa ison instituution byrokratialta, ja löytää helposti ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan silloin kun hätä on suurin. Tälle leppoisalle ja maanläheiselle henkilölle meidän opiskelijoiden asiat ovat ihan oikeasti tärkeitä - voisi jopa leikkimielisesti sanoa, että moni tässäkin killassa on valmistumisensa tälle henkilölle velkaa.

Hän käyttää sujuvasti ASkicamia sekä kiltahuoneen puhelinta, ja poikkeaa välillä jopa kahville. Hän on auttanut aASeja eteenpäin opinnoissaan jo vuodesta 2009 alkaen. Vaikka hän majaileekin nykyään Otakaari 5:n tiloissa, on hän silti ja totisesti ansainnut paikkansa meidän violetissa killassamme, ja joka ikisen vanhaa tutkinto-ohjelmaa käyvän aASin sydämessä.

Hopeisen pränikän saajat

2016

Aapo Oksman

Aapo Rantala

Juhana Kekoni

Matti Ojala

Niilo Metsänen

Petri Niemelä

Bjarne Boström

Noora Vänttinen

Ville Harmaala

Sami-Petteri Pukkila

Onni Lampi

Sponsorina Tuxera