Banner

Hallopedit 2016

Hallopedi on hallinnon opiskelijaedustaja, joka voi toimia joko yliopisto- tai koulu-tasolla. Yliopistotason toimikunnissa päätetään koko yliopistoa koskevista asioista. Korkeakoulutasolla hallopedi on koulun, koulutusneuvoston tai jonkin toimikunnan opiskelijajäsen.

Kouluneuvostossa käsitellään mm. koulun tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä, rahoitusta sekä muita kouluneuvostolle annettuja tehtäviä.

Koulutusneuvostossa mm. tehdään kouluneuvostolle ehdotukset tutkintojen sisällöstä ja hoidetaan diplomitöihin liittyviä asioita. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Koulukunnissa voi olla muita toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.


Eero Santamala

Eero Santamala
eero.santamala

Titta Saari

Titta Saari
titta.saari

Ilkka Malassu

Ilkka Malassu
ilkka.malassu

Roope Pääkkönen

Roope Pääkkönen
roope.paakkonen

Laura Gröhn

Laura Gröhn
laura.p.grohn

Ville Harmaala

Ville Harmaala
ville.harmaala

Santeri Salmijärvi

Santeri Salmijärvi
santeri.salmijarvi

Janna Huuskonen

Janna Huuskonen
janna.huuskonen

Sponsorina Tuxera