Banner

Hallitus 2017

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus ät as.fi

Titta Saari

Puheenjohtaja

Titta Saari
puheenjohtaja
050 413 9000
tittzaa

Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mitä killassa tapahtuu. Ratsastaa killan maineella ylioppilaskunnan piirissä ja edustaa mieluummin kuin hyvin.

Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.


Ilkka Malassu

Rahastonhoitaja

Ilkka Malassu
rahastonhoitaja
050 495 3863
ilboinen

Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Rahastonhoitaja pitää myös huolta, että killan toiminta pysyy budjetissa ja laatii tilinpäätöksen vuoden lopussa. Haaveilee Bahaman matkasta, mutta pitää itsensä kuitenkin kurissa, kunnes vastuuvapaus koittaa.

Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.


Veikka Kähkönen

Sihteeri

Veikka Kähkönen
sihteeri
050 463 0996
veikka

Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtiminen. Istuu puheenjohtajan polvella ja käyttää mielellään minihametta.


Karolina Itäinen

Viestintämestari

Karolina Itäinen
viestintamestari
050 533 3073
Itainek

Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Soittaa torvea, jos muu ei auta.

Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.


Noora Salminen

Phuksikapteeni

Noora Salminen
phuksikapteeni
050 468 7157
norsu

Vastaa killan phuksikasvatuksesta ja phuksitoiminnasta. Järjestää phuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena phukseille. Phuksikapteeni työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

Ota yhteyttä phuksikapteeniin, jos olet hämmentynyt phuksi.


Sanna Halmkrona

Isäntä

Sanna Halmkrona
ie
040 716 0933
Sanzkii

Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. On mukana AYY:n toiminnassa muiden IE:iden kanssa.

Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.


Taru Virtanen

Emäntä

Taru Virtanen
ie
040 768 5985
tarude

Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. On mukana AYY:n toiminnassa muiden IE:iden kanssa.

Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.


Santeri Salmijärvi

Opintomestari

Santeri Salmijärvi
opintomestari
040 171 4947
sndels

Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Opintomestari huolehtii myös muista opintoihin liittyvistä asioista, kuten tenttiarkiston kartuttamisesta. Johtaa killan opintotoimikuntaa ja ryystää laittomat määrät kahvia pönöttäessään yliopiston tyyppien kanssa.

Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.


Severi Casserly

Yrityssuhdemestari

Severi Casserly
yrityssuhdemestari
040 539 0739
severicasserly

Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä ja kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa.

Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.


Antti Mella

Kulttuurimestari

Antti Mella
kulttuurimestari
040 834 8694
Mellansuup

Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killalle esim. kulttuuritapahtumia ja lajikokeiluja. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa.

Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.

Sponsorina Tuxera