Banner

Hallopedit 2015

Hallopedi on hallinnon opiskelijaedustaja, joka voi toimia joko yliopisto- tai koulu-tasolla. Yliopistotason toimikunnissa päätetään koko yliopistoa koskevista asioista. Korkeakoulutasolla hallopedi on koulun, koulutusneuvoston tai jonkin toimikunnan opiskelijajäsen.

Kouluneuvostossa käsitellään mm. koulun tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä, rahoitusta sekä muita kouluneuvostolle annettuja tehtäviä.

Koulutusneuvostossa mm. tehdään kouluneuvostolle ehdotukset tutkintojen sisällöstä ja hoidetaan diplomitöihin liittyviä asioita. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Koulukunnissa voi olla muita toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.


Laura Gröhn

Laura Gröhn
laura.p.grohn
lapanen_

Matti Ojala

Matti Ojala
matti.s.ojala
MatsonWatson

Olli Riikonen

Olli Riikonen
olli.m.riikonen
oikone

Ville Harmaala

Ville Harmaala
ville.harmaala
Harppi

/Niilo Metsänen

Niilo Metsänen
niilometsanen
Niba

Henry Sanmark

Henry Sanmark
henry.sanmark

Sponsorina Tuxera