Banner

Hallopedit

Hallopedi on hallinnon opiskelijaedustaja, joka voi toimia joko yliopisto- tai koulu-tasolla. yliopistotason toimikunnissa päätetään koko yliopistoa koskevista asioista. Korkeakoulutasolla hallopedi on koulun, koulutusneuvoston tai jonkin toimikunnan opiskelijajäsen.

Kouluneuvostossa käsitellään mm. koulun tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä, rahoitusta sekä muita kouluneuvostolle annettuja tehtäviä.

Koulutusneuvostossa mm. tehdään kouluneuvostolle ehdotukset tutkintojen sisällöstä ja hoidetaan diplomitöihin liittyviä asioita. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Koulukunnissa voi olla muita toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.


Hallopedit, Sähkötekniikan akateeminen komitea

Halloped

Juho Salmi

Juho Salmi
juho.salmi@aalto.fi
Varajäsen: Matti Ojala

Halloped

Matti Ojala

Matti Ojala
matti.s.ojala@aalto.fi
Juho Salmin varajäsen

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas.kroger@aalto.fi
Johanna Hagströmin varajäsen

Hallopedit, Elektroniikan, tietoliikenteen, automaation kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Halloped

Matti Ojala

Matti Ojala
matti.s.ojala@aalto.fi
Nikolai Mäntyojan varajäsen

Hallopedit, Automaatiotekniikan koulutusneuvosto

Halloped

Matti Ojala

Matti Ojala
matti.s.ojala@aalto.fi
Varajäsen: Joonas Kröger

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas.kroger@aalto.fi
Matti Ojalan varajäsen

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Varajäsen: Juho Salmi

Halloped

Juho Salmi

Juho Salmi
juho.salmi@aalto.fi
Iiris Roudan varajäsen

Halloped

Juho Sundin

Juho Sundin
juho.sundin@aalto.fi
Varajäsen:

Hallopedit, Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Juho Pekkisen varajäsen

Halloped

Janna Huuskonen

Janna Huuskonen
janna.huuskonen@aalto.fi
Minna Santaholman varajäsen

Halloped

Matti Ojala

Matti Ojala
matti.s.ojala@aalto.fi
Varajäsen: Noora Vänttinen

Halloped

Noora Vänttinen

Noora Vänttinen
noora.vanttinen@aalto.fi
Matti Ojalan varajäsen

Sponsorina Tuxera