Banner

Hallopedit

Hallopedi on hallinnon opiskelijaedustaja, joka voi toimia joko yliopisto- tai koulu-tasolla. yliopistotason toimikunnissa päätetään koko yliopistoa koskevista asioista. Korkeakoulutasolla hallopedi on koulun, koulutusneuvoston tai jonkin toimikunnan opiskelijajäsen.

Kouluneuvostossa käsitellään mm. koulun tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä, rahoitusta sekä muita kouluneuvostolle annettuja tehtäviä.

Koulutusneuvostossa mm. tehdään kouluneuvostolle ehdotukset tutkintojen sisällöstä ja hoidetaan diplomitöihin liittyviä asioita. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Koulukunnissa voi olla muita toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.


Hallopedit, Aalto-yliopiston akateeminen komitea

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas.kroger@aalto.fi

Hallopedit, Sähkötekniikan akateeminen komitea

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas.kroger@aalto.fi
Varajäsen: Iiris Routa

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Joonas Krögerin varajäsen

Hallopedit, Sähkötekniikan korkeakoulun kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Halloped

Tuomas Ruotsalainen

Tuomas Ruotsalainen
tuomas.ruotsalainen@aalto.fi
Varajäsen: Iiris Routa

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Tuomas Ruotsalaisen varajäsen

Halloped

Hannu Leppinen

Hannu Leppinen
hannu.leppinen@aalto.fi
Mikko Leskisen varajäsen

Hallopedit, Automaatiotekniikan koulutusneuvosto

Halloped

Tuomas Ruotsalainen

Tuomas Ruotsalainen
tuomas.ruotsalainen@aalto.fi
Varajäsen: Juho Sundin

Halloped

Juho Sundin

Juho Sundin
juho.sundin@aalto.fi
Tuomas Ruotsalaisen varajäsen

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Varajäsen: Joonas Kröger

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas.kroger@aalto.fi
Iiris Roudan varajäsen

Halloped

Hannu Leppinen

Hannu Leppinen
hannu.leppinen@aalto.fi
Varajäsen: Antti Kangasrääsiö

Halloped

Antti Kangasrääsiö

Antti Kangasrääsiö
antti.kangasraasio@aalto.fi
Hannu Leppisen varajäsen

Hallopedit, Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

Halloped

Tuomas Ruotsalainen

Tuomas Ruotsalainen
tuomas.ruotsalainen@aalto.fi
Varajäsen: Iiris Routa

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Tuomas Ruotsalaisen varajäsen

Halloped

Joonas Kröger

Joonas Kröger
joonas@kroger@aalto.fi
Varajäsen: Tuomas Haapala

Hallopedit, Sähkötekniikan korkeakoulun tiedotustoimikunta

Halloped

Tuomas Ruotsalainen

Tuomas Ruotsalainen
tuomas.ruotsalainen@aalto.fi
Varajäsen: Esa Häkkinen

Hallopedit, Sähkötekniikan korkeakoulun kirjastotoimikunta

Halloped

Iiris Routa

Iiris Routa
iiris.routa@aalto.fi
Varajäsen: Esa Häkkinen

Sponsorina Tuxera