Banner

Toimikunnat

Hallituksen esitys vuoden 2011 toimikuntarakenteeksi.

Phuksitoimikunta (SuurPhuksi)

Phuksitoimikunnan tarkoitus on suunnitella ja järjestää killan phuksikasvatusta ja -toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa erinäisten tapahtumien ja tilaisuuksien aikaansaamista.

ISOpomo

Vastaa killan ISOtoiminnasta ja on SuurPhuksin oikea (tai vasen) käsi. Huolehtii ISOjen rekrytoinnista ja ISOjen virkistystoiminnan järjestämisestä yhdessä ITMK:n kanssa.

SuurPhuksi senior

Viime vuoden SuurPhuksi, joka pitää huolta omista phukseistaa ainakin mahdolliseen Wappuun saakka.

TosiISOpomo

Viime vuoden ISOpomo, joka pitää huolta omista ISOistaan ainakin mahdolliseen Wappuun saakka.

Ulkkarivastaava

Pitää huolta killan ulkkareista yhdessä Edustusmestarin kanssa. Osallistuu AYY:n kv-toimintaan yhdessä kv-ISOjen kanssa.

Kulttuuritoimikunta (Edustusmestari)

Kerää yhteen erinäisiä toimareita, joilla ei ole muuta toimikuntaa. Tarkoituksena on olla foorumina näille toimareille ja pitää kivoja kokouksia joissa voi juoda kahvia, jakaa ideoita ja suunnitella toimintaa.

Hienosäätäjä (1-2 kpl)

Järjestää killalle korkea-, keski- tai matalakulttuurisia tapahtumia, tilaisuuksia ja elämyksiä.

AD

Hallitsee graafisen mustan magian ja toteuttaa mitä päräyttävämpiä julisteita, ulkoasuja ja disaineja kaikkiin mahdollisiin killan tarpeisiin.

Dokumentoija (n kpl)

Pitävät huolen siitä, että killan tapahtumista jää muistoksi muutakin kuin villejä huhuja, löytötavaroita ja krapula. Oma kamera plussaa, eduksi jos on paikalla aina kun tapahtuu.

Lukkarimestari

Hallitsee laulut etu-, taka- ja sivuperin. Pitää huolta killan laulu- ja lukkarointiperinteistä ja on aina valmis vetämään aasinsillan sitseillä kuin sitseillä.

Lukkari (2-3 kpl)

Laulattavat ihmisiä sitseillä jos ei muulloinkin. Tykkäävät heittää hyvää (?) läppää ja laulaa mielummin kuin hyvin.

Wappu-üllatüs

Järjestää kiltalaisille Wappukivaa mahdollisena Wappuna ja auttaa phuksitapahtumien järjestämisessä phuksiviikolla. Vastaa mm. Wappurekoista/cruisesta/kyydeistä ja AS:n paikan laittamisesta kuntoon Ullikselle. Järjestää Wappu-üllatüksen. Eduksi jos kykenee heräämään aikaisin ja ajamaan autoa.

Wanha Gyylä

Pitää huolta siitä, että kaikki on niinkuin aina ennen hyvinä aikoina, 'kun minä olin phuksi/hallituksessa/talvisodassa', tai paremman puutteessa antaa ainakin hallituksen kuulla Ainoan Oikean Mielipiteensä. Eduksi jos on ollut vaikka viime vuoden puhis ja/tai tykkää mouhota.

Alumnimestari

Perustaa killalle alumniyhdistyksen.

Aikuinen Mies, Aikuinen Nainen

Aikuinen Mies järjestää killan Wanhoille heidän arwoistaan toimintaa, kuten Wanhojen sitsit ja Wanhojen saunan. Käyttäytyy kuten Aikuinen Nainen käskee.

Aikuinen Nainen käyttäytyy kuten Aikuisen Naisen arvolle on sopivaa. Voi halutessaan auttaa Aikuista Miestä tehtäviensä kanssa ja laulaa Aikuista naista Toimarisitseillä.

Spiidi (n kpl)

Johtavat killan hienointa urheiluseuraa ASifiä ja järjestävät kiltalaisille urheilutapahtumia. Omat speedot on plussaa.

Poikkitieteenharjoittaja

Hankkii killalle kontakteja muiden (kauppa) tieteiden ja taiteiden harjoittajien joukosta. Eduksi jos on esim. kylteri tai taikista.

JuomanlASkija

Valmistaa alkoholitonta kotiviiniä erinäisiin tapahtumiin, kuten rrrRankalle ja vaalikokouksen jatkoille.

ASki (ASkivahdit yhdessä)

ASkivahti (2-4 kpl)

Huolehtivat rakkaudella kiltahuoneestamme ASkista. Kehittävät ASkia, ja pitävät huolta, että kioskin vähäinen elintarvikemyynti pyörii.

Säätökerho Kontrolli (Kontrolleri)

Kokoaa yhteen ihmisiä, jotka tykkäävät väsätä mitä moninaisimpia projekteja. Pyrkii mahdollistamaan mitä hulluimmat ja hienoimmat projektit resurssiensa puitteissa.

Kontrolleri

Organisoi Säätökerho Kontrollin toimintaa ja huolehtii toimikunnan raha-asioista.

Huvitoimikunta (Isäntä ja Emäntä)

Smurffi (n kpl)

Avustaa IE:tä tapahtumien järjestämisestä. Ovat sinisiä ja tykkäävät puuhastella yhdessä.

Opintotoimikunta (Opintomestari)

Halloped (n kpl)

Pitävät huolta siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu yliopiston, koulun ja laitoksen hallintoelimissä. Nimitetään vasta vuoden alussa.

Markkinointivastaava

Kiillottaa killan julkisivua ja brändiä ABIen ja muiden hakoijoiden silmissä ja mielissä. Lobbaa hyviä ideoita myös laitoksen suuntaan.

Yrityssuhdetoimikunta (Yrityssuhdevastaava)

Organisoi killan mainosmyyntiä ja excursioiden järjestämistä, sekä muita yrityssuhteita.

Excursiomestari (1-2 kpl)

Yrityssuhdetoimikunnan työjuhta. Excursiomestarien toimenkuvat voivat vaihdella toimikunnan sisäisten järkeilyiden mukaan. Voi mm. järjestää ja hankkia kiltalaisille excursioita erilaisiin kohteisiin tai hoitaa ja kehittää killan mainosmyyntiä yhdessä Yrityssuhdevastaavan kanssa. Käsienheiluttelutaidoista ei varmaan ole ainakaan haittaa. :)

TEK-yhdyshenkilö

Toimii killan TEK-yhdyshenkilönä, plussaa jos on TEKin jäsen. Voi hoitaa myös muita Yrityssuhdetoimikunnan alaisia tehtäviä.

ATK-toimikunta (Säätömestari)

ATK-vastaava (n kpl)

Hoitavat ja kehittävät killan ATK-resursseja. Eduksi jos haluaa oppia koodaamaan ja ylläpitämään juttuja.

Ulkomaanexcursiotoimikunta (Ulkomaanexcursiomestari)

Ulkomaanexcursiomestari

Kokoaa yhteen ulkomaanexcursioporukan ja organisoi killalle ulkomaanexcursion.

Stimulaatiotoimikunta (Stimulantti)

Stimulantti

Kokoaa yhteen Stimulaatiotoimikunnan ja organisoi killan vuosijuhlan järjestelyt.

GT (GTPT)

Kultaisen Tomaatin päätoimittaja

Päätoimittaa Kultaista Tomaattia ja organisoi toimituksen toimintaa.

Kultainen leikkaaja

Vastaa siitä, että GT:n taitto miellyttää silmää.

Kultainen toimittaja (n kpl)

Kirjoittaa artikkeleita tai vastaavia sieluntuotoksia kiltalehteen.

Kultainen ulkomaankirjeenvaihtaja

Kirjoittaa GT:hen artikkeleita ulkomailta. Eduksi jos on ulkomailla vuoden aikana.

Toimikuntien ulkopuolella

Oltermanni

On killan suojelija ja kunnioitettu professori. Eduksi jos on esim. laitosjohtaja.

Kiltakummi

Pitää yhteyttä killan ja AYY:n hallituksen välillä. Eduksi jos on AYY:n hallituksessa. Nimitetään keväällä.

Tilintarkastaja (2 kpl) ja Varatilintarkastaja (2 kpl)

Tarkastavat killan ensi vuoden tilinpäätöksen. Valitaan vaalikokouksessa, haku samalla lailla kuin toimarivirkoihin.

Sponsorina Tuxera