Banner

Hallopedit

Hallopedi on hallinnon opiskelijaedustaja, joka voi toimia joko korkeakoulu- tai tiedekuntatasolla. Korkeakoulutason toimikunnissa päätetään koko korkeakoulua koskevista asioista. Tiedekuntatasolla hallopedi on tiedekuntaneuvoston, koulutusneuvoston tai jonkin toimikunnan opiskelijajäsen.

Tiedekuntaneuvostossa käsitellään mm. tiedekunnan tutkinto-ohjelmien koulutuksen sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä, rahoitusta sekä muita tiedekuntaneuvostolle annettuja tehtäviä.

Koulutusneuvostossa mm. tehdään tiedekuntaneuvostolle ehdotukset tutkintojen sisällöstä ja hoidetaan diplomitöihin liittyviä asioita. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja.

Tiedekunnissa voi olla muita toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun tai kansainvälistymiseen liittyviä asioita.


Hallopedit, ETA-tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Hallopedi

Antti Kangasrääsiö

Antti Kangasrääsiö
antti.kangasraasio£tkk.fi

Vara-Hallopedi

Antti Toivanen

Antti Toivanen
antti.toivanen£tkk.fi

Hallopedit, ETA:n kanditaattiohjelmien koulutusneuvosto

Hallopedi

Juho Salmi

Juho Salmi
juho.salmi£tkk.fi

Vara-Hallopedi

Eero Laukkanen

Eero Laukkanen
eero.laukkanen£tkk.fi

Hallopedit, Automaatiotekniikan koulutusneuvosto

Hallopedi

Tommi Forsman

Tommi Forsman
tommi.forsman£tkk.fi

Hallopedi

Eero Laukkanen

Eero Laukkanen
eero.laukkanen£tkk.fi

Hallopedi

Antti Toivanen

Antti Toivanen
antti.toivanen£tkk.fi

Vara-Hallopedi

Antti Ilmavirta

Antti Ilmavirta
antti.ilmavirta£tkk.fi

Vara-Hallopedi

Antti Kangasrääsiö

Antti Kangasrääsiö
antti.kangasraasio£tkk.fi

Vara-Hallopedi

Juho Sundin

Juho Sundin
juho.sundin£tkk.fi

Hallopedit, Opetuksen laatutoimikunta

Hallopedi

Olli-Pekka Osmala

Olli-Pekka Osmala
oosmala£cc.hut.fi

Vara-Hallopedi

Eero Laukkanen

Eero Laukkanen
eero.laukkanen£tkk.fi

Sponsorina Tuxera