Banner

Automaatio- ja systeemitekniikka

"Jos jokainen instrumentti voisi tehdä itse oman työnsä, totellen ja ennakoiden muiden tahtoa..." Aristoteles

Automaattisia laitteita kehitettiin jo antiikin Kreikassa ja automaatio terminä tuleekin kreikankielisestä sanasta automatos, joka tarkoittaa itsetoimivaa. Automaatiolla tarkoitetaan koneiden, laitteiden ja prosessien ohjaamista ilman ihmisen välitöntä vaikutusta, automaattisesti. Systeemi on puolestaan toisistaan riippuvien ja keskenään vuorovaikuttavien osien muodostama kokonaisuus. Systeemitekniikka on tällaisten monimutkaisten järjestelmien ymmärtämistä ja suunnittelua. Kaiken tekee mahdolliseksi moderni tietotekniikka, jonka avulla automaatiojärjestelmiä ohjataan ja hallitaan. Tietotekniikkaa tarvitaan myös automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Automaatio on tekniikan alana erittäin monipuolinen, mikä näkyy Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelmassa poikkiteknisyytenä; opintoihin kuuluu insinöörin perustyökalujen matematiikan ja fysiikan lisäksi mm. elektroniikkaa, ohjelmointia ja säätötekniikkaa. Sivuaine voi olla melkein mitä tahansa mekatroniikasta bioprosessitekniikkaan ja tuotantotaloudesta teolliseen muotoiluun. Työmahdollisuudet ovat vähintään yhtä monipuoliset ja osaavalle automaatioinsinöörille ovat kaikki ovet auki.

Automaatio- ja systeemitekniikan opintojen aloittaminen edellyttää ainoastaan yleistä kiinnostusta tekniikkaan ja luonnontieteisiin, sekä aitoa halua oppia uutta. Maailmaa voi parantaa puhumalla, mutta automaatioinsinööri tekee sen suunnittelemalla asioista toimivampia, tehokkaampia ja turvallisempia energiaa ja ympäristöä säästäen. Loppujen lopuksi kaiken toiminnasta vastaa aina ihminen, joka on usein järjestelmän älykkäin komponentti. Automaatiolla ei ole tarkoitus tehdä ihmistä toimettomaksi, vaan toteuttaa asiat järkevämmin.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu oman alansa supersankareita, joille ammattitaito on ylpeys, uuden oppiminen elinehto ja yhteistyö itsestäänselvyys. Tervetuloa joukkoomme!

Sponsorina Tuxera